WAT IS HET LAB

  • HET LAB is een onderdeel van het co-housingproject KROKUS. Daarin staat HET LAB voor de functie ‘ontwikkeling’ en het Krokusfestival voor de functie ‘presentatie’.
  • HET LAB is een residentieel artistiek labo voor kunsten jong publiek in Hasselt.
  • HET LAB is een organisatie van cultuurcentrum Hasselt/CCHA.
  • HET LAB kan rekenen op steun van de stad Hasselt én via KROKUS ook van structurele werkingsmiddelen van de Vlaamse Gemeenschap.

VISIE 

We kunnen niet om de vaststelling heen dat makers van podiumvoorstellingen (zeker ook voor jong publiek) na hun afstuderen in een onverbiddelijke productiemolen gedropt worden. Haast vanzelfsprekend willen ze zo vlug en zo veel mogelijk op het podium staan voor een zaal met grote mensen en grote recensenten. Best veel (te veel) dramastudenten vinden spelen voor jong publiek van secundair belang. 

Een andere, minstens even sterke vaststelling is dat makers/spelers in hun carrière voortdurend springen van productie naar productie. Uiteraard beseffen we het belang van creatie en spelen, maar op dit moment is de drang echt wel dwang geworden, al was het maar om financieel te overleven. Tijd om inspiratie op te doen, om input te krijgen, om onderzoek te doen is of onbetaald of onbestaand. Daar willen we met onze nieuwe visie van HET LAB een ‘steen in de rivier’ verleggen. 

In het kunstenlandschap voor jong publiek zijn geen kunstencentra noch werkplekken. Om deze leemte te vullen neemt HET LAB sinds ‘18 die stimulerende plek in, want hoewel de kwaliteit van de creatie voor volwassenen en jong publiek van dezelfde hoogte moet zijn, zijn er duidelijke verschillen in vorm en publieksgerichtheid en heeft het kunstenlandschap jong publiek ook inhoudelijk een specifieke eigenheid. 

#1 
HET LAB als stimulerende creatieplek 

HET LAB stelt een moderne, aangename en perfect uitgeruste accommodatie (6-8 personen) en een studio (100m², buitenlicht, verduisterbaar) ter beschikking voor een residentie op maat van de makers met een vergoeding volgens fair practice én met interne en externe feedbackmogelijkheden (artistiek en zakelijk).

Onze werking staat open voor makers jong publiek die we bereiken via een open call of via vragen van en/of gesprekken met makers. HET LAB is geen productiehuis, maar ondersteunt makers in de zoektocht naar productiemiddelen bij gezelschappen of projectsubsidies.

Voor de periode ’23-‘27 hebben we een vaste poule van ervaren coaches samengesteld. Residenten kunnen op hen een beroep doen, maar de coaches maken ook deel uit van de LAB-community waardoor verdere dialoog en uitwisseling nog intensiever bevorderd wordt.

#2 
HET LAB als verdiepende onderzoeksplek 

We beschouwen talentontwikkeling breder en ruimer. Daarom zetten we, als een verdiepende onderzoeksplek, ook in op tijd en ruimte voor research en pre-onderzoek. Vaak bestaat deze fase uit individueel, onbetaald werk voorafgaand aan en ter voorbereiding van het ‘echte’ werk op de vloer. Aangezien deze belangrijke fase in een creatieproces zo vaak vanuit voluntaristisch standpunt bekeken wordt, willen we het mogelijk maken om dat onderzoeks- en inspiratiewerk voorafgaand aan de repetities op waarde te taxeren. Uiteraard vinden we het belangrijk dat de fair practice toegepast wordt op repeteren voor en spelen van een voorstelling, maar evengoed willen we hem ook toegepast zien op de researchfase van de maker/choreograaf/regisseur/auteur voorafgaand aan die repetities.

#3 
HET LAB als uitnodigende inspiratieplek

In onze visie gaat talentontwikkeling nog breder. Immers, tot nu toe bleef de werking voorstellings-gericht. Nog breder en algemener willen we een niet-voorstellingsgebonden vrije ruimte voor inspiratie/input, experiment, uitwisseling, verdieping. We zien dit als een artistieke pauzeknop in de creatied(r/w)ang die het landschap vaak (over)heerst. Metaforisch omschrijven we dit als ‘het doelloze doel’, dat precies daardoor zo doelgericht wordt. Voor elke werknemer in haast elke economische sector is ‘levenslang (bij)leren’ een must, gestimuleerd en betaald door de werkgever. Niet zo en zeker te weinig voor kunstenaars.

Op dit spoor ontwikkelen we 3 projecten (themalabs, exchange labs en HET LAB@KROKUS). Hier kunnen makers hun methodologie en ervaringen bevragen, uitwisselen en uitdagen op issues als kwaliteit, esthetische keuzes, culturele identiteit, creatiemethodologie, inputbronnen, vernieuwende vormaspecten, maar ook op vragen als de rol en functie van het publiek, de verhouding tussen artisticiteit en educatie (zeker in de kunsten jong publiek), het belang van nieuwe technologie en digitale mogelijkheden.

#4 
HET LAB als duurzame ontwikkelingsplek

HET LAB wil de bestaande werking verduurzamen met makerstrajecten. Op die manier willen we in een langer traject samen bouwen aan een verdieping van hun ontwikkeling: Jade Derudder, Zoë Demoustier, Ugo Dehaes.

Zij maken daarbij gebruik van alle mogelijkheden van HET LAB. Zo kunnen ze aan één of meerdere van de input/inspiratie-projecten participeren, een pre-onderzoek voeren of procesmatig aan een voorstelling werken. Op maat van, in samenspraak met en volgens de nood van deze makers werken we flexibel en ondersteunend aan hun makerstraject.

WERKING

#1
HET LAB als uitnodigende inspiratieplek

HET LAB biedt artiesten de kans om hun algemene artistieke niet-voorstellingsgebonden bagage te verdiepen. Dit realiseert HET LAB door drie projecten:

THEMALAB 

Een groep makers/kunstenaars gaan samen met een lableider gedurende 5 dagen procesmatig werken rond een thema. In 2024 opteren we voor ‘werken met kinderen/jongeren’ of zelfs ‘ownership  by youngsters’. Het thema wordt in 2023 inhoudelijk voorbereid, na een eerste ‘try-out’-versie’ op Krokusfestival 2023.

EXCHANGE LAB 

Een driedaags labo voor Vlaamse makers en de makers van een (bij voorkeur niet-) Europees gezelschap. Niet-Europees omdat daardoor de esthetische en artistieke verschillen groter zijn en er dus meer ruimte is voor wederzijdse uitwisseling: kwaliteit, esthetiek, publieksrollen, dramaturgie, spelmethodiek en –vormen. HET LAB organiseert dit met een buitenlands gezelschap dat door het Krokusfestival uitgenodigd wordt. In ‘19 was dat Silencio Blanco, in ‘20 La Llave Maestra en in ‘22 Akram Khan Company.

HET LAB@KROKUS  

Twee of drie projecten worden ontwikkeld tot een toonmomenten op het Krokusfestival: één keer voor een groep van 15 (inter)nationale professionelen met feedbackmoment; een tweede keer voor vrij publiek.

#2
HET LAB als verdiepende onderzoeksplek & als stimulerende creatieplek

Naast de net beschreven projecten wil HET LAB jaarlijks minimaal 10 residenties faciliteren. Residenties zijn het resultaat van gesprekken met makers en later ook van open calls (’24, ‘25 en ‘26).  

We gaan daarbij uit van fair practice, maar door de gereduceerde subsidiëring stellen we de ruimte ook ter beschikking van makers/gezelschappen die er zonder vergoeding in willen komen werken.

#3
HET LAB als duurzame ontwikkelingsplek


Hierin worden 3 artiesten voor een langere periode ondersteund in hun onderzoek en creatie. Dit kan alle vormen aannemen: een plek om inspiratie op te doen, om verdiepend onderzoek te voeren en/of om gestimuleerd te worden tot creatie.

LAB-COMMUNITY 

We hebben een poule van coaches/extern eyes samengesteld. In samenspraak met de artiesten worden zij gecontacteerd om extra coaching en feedback vanuit hun specifieke ervaringen te geven. Daarnaast worden zij ook uitgenodigd tijdens één van de LAB-dagen. Onze coaches zijn:

Carli Gellings – dans
Dirk De Lathauwer – theater & regie
Erki De Vries – scenografie
Greet Vissers – theater & regie
Ilja Van Autreve – nieuwe technologie
Inne Goris – theater, dramaturgie & regie
Ives Thuwis – dans
Jonathan Thonon – nieuwe technologie
Jo Roets - theater & regie
Johan De Smet - theater & regie
Marie de Chastel - nieuwe technologie
Michai Geyzen – theater, regie & dramaturgie
Ugo Dehaes – dans & nieuwe technologie