MISSIE & VISIE

MISSIE

"Krokusfestival is een inspirerende ontmoetingsplek waar een zo breed mogelijk publiek van kinderen, jongeren en hun (groot)ouders kennismaken met kwalitatieve (inter)nationale kinderkunsten die vermaken, verrassen, verbeelden, vertragen en verwonderen. Daarnaast stimuleert het festival de realisatie van creaties voor/met een jong publiek en ontwikkelt het een ontmoetings- en verdiepingsrol voor professionele (inter)nationale makers en programmatoren."

DOELSTELLINGEN

Krokusfestival als avontuurlijke verbeeldingsplek 

Krokusfestival presenteert kwalitatieve en gelaagde voorstellingen die verrassen, verbeelden, vertragen, vernieuwen en/of verwonderen. Centraal staan daarin de livepodiumkunsten (met jaarlijks drie premières), met ook aandacht voor minder evidente genres als (interactieve) installaties en performances. We continueren deze werking en leggen de volgende nieuwe accenten in 2023-2027:

  • Om nog meer aansluiting te vinden met de leefwereld van kinderen en jongeren, presenteerde Krokusfestival in 2017-2022 voor het eerst projecten met nieuwe technologie. In 2020 was er het symposium Digital arts in TYA en de voorstelling I Infinite van Tom Dale Co. In 2021 werkte Ugo Dehaes, binnen een cultuur/culture-subsidie met KIKK Festival Namur, aan een nieuwe robotica-installatie. In 2022 komt het Franse gezelschap Adrien M & Claire B naar het festival met drie projecten rond sensorische manipulatie, virtual reality en artificial intelligence. In de periode 2023-2027 willen we onze focus op de presentatie van nieuwe technologie verder uitwerken door samenwerking met ervaren partners als KIKK Namur, Festival Digital Gent, Werktank Leuven en IMPACT-Théâtre de Liège

  • De jongerenvoorstellingen van de Krokusedities 2023-2027 zullen geprogrammeerd worden i.s.m. jongerencollectief De Stokers.

  • Krokusfestival wil als aanjager nieuwe en andere makers de juiste context bieden om hun werk te presenteren. Met HET LAB@KROKUS geeft het festival ruimte om projecten die in ontwikkeling zijn in de werkplek als work-in-progress te tonen aan enerzijds het publiek en anderzijds een selectie van programmatoren (met aansluitende feedback). We zetten een samenwerking op met LUCA School of Arts – Drama (Leuven) waardoor dramastudenten de kans krijgen het landschap jong publiek te verkennen (creatie en presentatie).

Krokusfestival als (inter)nationale presentatieplek

Krokusfestival is een raam op de wereld dat buitenlandse producties aan Vlaanderen en Vlaamse producties aan de wereld toont. In deze tijden, waarin zowel het klimaat als corona ons aanzetten lokaler en duurzamer te leven, is het nog belangrijker om deze duale internationale werking op een meer duurzame manier te continueren. Maar we zijn er meer dan ooit van overtuigd dat er in de ‘import’ van internationale producties en de ‘export’ van Vlaamse voorstellingen een onschatbare waarde schuilt: de ontmoeting met het/de andere. Precies dat is in deze tijden cruciaal, in het bijzonder voor kinderen. Hen die open blik, dat artistieke ‘andere’ aanbieden, is voor ons een grondrecht van elk kind.

Door haar opgebouwde reputatie, haar uitgebreide internationale netwerk en door de aanwezigheid van jaarlijks ongeveer 200 (inter)nationale programmatoren biedt het festival een grote exposure aan én (inter)nationale speelkansen voor Vlaamse producties. Peter Sunesson van Dansstationen Malmö: “Krokusfestival is one of the most important platforms in Europe when it comes to performing arts for young audiences. It is a unique meeting point where artists, programmers, producers get together and continue to develop and strenghten the culture for children.”

We continueren deze werking en leggen de volgende nieuwe accenten in 2023-2027:

  • Krokusfestival wil zijn landschapszorg duurzaam verdiepen door vijf gezelschapstrajecten op te zetten (Kopergietery, fABULEUS, Zonzo Compagnie, Laika en tout petit).

  • We willen een duurzaam antwoord geven op de uitdagingen van onze internationale werking. Vooreerst hebben we ecologische aandacht voor de eigen werking (administratie en archivering). Daarnaast willen we de relatie met buitenlandse gezelschappen duurzamer maken door afspraken over transport/verplaatsingen te maken, door extra speelmogelijkheden aan te bieden in een tournee na het festival (KROKUS on Tour) en door artistieke exchange labs voor buitenlandse en Vlaamse makers samen met HET LAB te organiseren om aldus het internationale en de bovenregionale/Vlaamse context met elkaar te verbinden.

Krokusfestival als inspirerende ontmoetings- en netwerkplek

Krokusfestival zet in op artistieke dialoog met (inter)nationale professionelen door per editie een aantal formele en informele overleg- en netwerkmomenten te organiseren. Verder is er HET LAB@KROKUS, waar professionelen feedback geven op work-in-progress.  We continueren deze werking en leggen de volgende nieuwe accenten in 2023-2027 door onze deelname aan nieuwe, internationale netwerkplatformen (o.a. 10CHILDREN).

Krokusfestival als uitdagende verdiepingsplek

Krokusfestival is al vaker uitdagingen aangegaan. In 2009 was hedendaagse dans voor jong publiek nauwelijks aanwezig in Vlaanderen. Krokusfestival organiseerde toen twee exclusieve dansfestivals (2009 en 2011) en nodigde choreografen uit om hun bevindingen over dat danslandschap essayistisch neer te pennen in De staat van de jeugddans. In 2011 was de internationalisering van ons landschap nog nauwelijks merkbaar. Krokusfestival zette toen, mee het door Creative Europe gesteunde project, Fresh Tracks Europe op met partners (productiehuizen en festivals uit Schotland, Zweden, Duitsland, Oostenrijk en België).

In 2015 bloeiden de kunsten jong publiek ook buiten Europa volop. Krokusfestival zette toen het vijfjarige traject Think local create global uit waarin we focusten op duurzamere samenwerkingsverbanden eerder dan op louter speelmogelijkheden.

In 2017 stelden we, samen met zovelen, vast dat jongeren moeilijk te bereiken zijn. Krokusfestival participeerde toen aan het Creative Europe project T.E.E.N. dat resulteerde in de oprichting van jongerencollectief De Stokers.

We continueren deze werking en leggen het volgende nieuwe accent in 2023-2027: 10CHILDREN - art for change (10children.org). In tien landen werkt een internationale en lokale gemeenschap van kinderen, jongeren, professionele kunstenaars, musea, theaters, filmscholen, maar ook universiteiten, humanitaire organisaties en ngo’s aan verschillende kunstprojecten over kinderen en armoede.