Sanderijn Helsen

Het vuur van Jeanne (werktitel)
residentie
ma 25 sep en ma 6 nov
25 sep
en
6 nov

projectomschrijving

Doorheen haar uitgebreide traject als puberfluisteraar ervaart Sanderijn Helsen dat de belevingswereld van de meeste jongeren onderhevig is aan stevige turbulenties. Er kolkt en borrelt veel onder hun oppervlakte: van donkere gedachten en extatische emoties tot visionaire ideeën. Omdat zij de eclectische beleving van tieners buitengewoon inspirerend vindt, wil Helsen hen als theatermaker tegemoet treden met voorstellingen, die uitgesproken resoneren met hun innerlijke intensiteit, zowel qua vorm als qua inhoud.

Vanuit haar diepgewortelde fascinatie voor de puberbeit, stelt Helsen zich de vraag hoe de adolescentie van grootheden, zijnde ‘mensen die een significante imprint hebben achtergelaten op de gehele mensheid’, zich voltrokken heeft: zouden hun hormonale schommelingen hen even goed uit evenwicht gebracht hebben of waren deze misschien juist de motor voor hun grootse daden?   

Haar volgende creatie voor jongerenpubliek wordt dan ook geïnspireerd door de bekendste en, wat haar betreft, coolste pubergriet uit de middeleeuwen, Jeanne d' Arc.  Zij was amper dertien toen ze de visioenen kreeg die haar hebben aangezet tot haar pioniersacties en pas zeventien toen ze het Franse leger aanvoerde richting meerdere triomfen. Geïntrigeerd door haar unieke relaas en persoon, maakt Sanderijn, met deze iconische jongedame als muze, in seizoen 2024-2025 een voorstelling voor jongeren.

doel van de residentie

‘Jongeren als actieve deelnemer binnen de creatie-brainstorm van een volwassen maker.’

Ook voor deze voorstelling gaat Sanderijn Helsen een co-creatie aan met jongeren. Dit om de connectie tussen inhoud, vorm en doelpubliek, zo vol mogelijk op elkaar af te stemmen. In HET LAB treedt ze in rechtstreekse dialoog met tienergroepen van heel divers pluimage, om haar inspiratiebron aan hen voor te leggen en bij hen te staven en om het voorstellingsconcept samen uit te puren. 

Zowel in de eerste als in de tweede residentieweek leidt Helsen werksessies met verschillende groepen jongeren. Tijdens deze werksessies benadert ze hen als mede-onderzoeker en bondgenoot in haar creatie-brainstorm. Hiervoor hanteert ze haar geheel eigen methodiek, die ze gaandeweg ontwikkelde,  doorheen haar theaterwerk met en voor jongeren.  

Concreet doel van deze residentie is om samen met hedendaagse tieners te ontdekken welke elementen uit het relaas en de figuur van Jeanne d’Arc hen anno 2023 inspireren en welke ideeën zij krijgen bij een voorstelling rond haar persoon. Vanuit hun concrete output distilleert Helsen vervolgens het finale concept dat de basis zal vormen voor haar creatie in seizoen 2024-2025. 

Bekijk onze thema's